Técnico básico en Servizos Administrativos

Técnico básico en Servicios Administrativos. Comunicación e Sociedade II.

Técnico básico en Servicios Administrativos. Aplicacións Básicas de Ofimática

Técnico básico en Servizos Administrativos. Atención á clientela.

Técnico básico en Servizos Administrativos. Preparación de Pedidos e Venda de Produtos.