Técnico básico en Servicios Administativos

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Tratamento Informático de Datos

Técnico básico en Servicios Administrativos. Técnicas Administrativas Básicas 

Técnico básico en Servizos Administrativos. Arquivamento e Comunicación.

Técnico básico en Servizos Administrativos. Comunicación e Sociedade I