Cursos disponibles

Relacións no Equipo de Traballo

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Relacións no ...
Curso

Formación e Orientación Laboral

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Formación e Orient...
Curso

Técnicas de Axuda Odontolóxica e Estomatolóxica

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Técnicas de  Axuda...
Curso

Promoción da Saúde e Apoio Psicolóxico ao Paciente

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Promoción da Saúde...
Curso

Operacións Administrativas e Documentación sanitaria B

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Operacións Adminis...
Curso

Operacións Administrativas e Documentación sanitaria A

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Operacións Adminis...
Curso

Hixiene do Medio Hospitalario e Limpeza de material

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Hixiene do me...
Curso

Técnicas Básicas de Enfermería

1º Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería. Técnicas básicas d...
Curso

Tratamento Informático de Datos

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Tratamento Info...
Curso

Técnicas Administrativas Básicas

Técnico básico en Servicios Administrativos. Técnicas Administ...
Curso

Arquivamento e Comunicación

Técnico básico en Servizos Administrativos. Arquivamento e Com...
Curso

Comunicación e Sociedade I - Servizos Administrativos

Técnico básico en Servizos Administrativos. Comunicación e Soc...
Curso

Comunicación e Sociedade II - 2º SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Técnico básico en Servicios Administrativos. Comunicación e Socieda...
Curso

Aplicacións Básicas de Ofimática

Técnico básico en Servicios Administrativos. Aplicacións Básicas de...
Curso

Atención á clientela

Técnico básico en Servizos Administrativos. Atención á clientela.
Curso

Preparación de Pedidos e Venda de Produtos

Técnico básico en Servizos Administrativos. Preparación de Ped...
Curso

Formación e Orientación Laboral

1º Xestión Administrativa. Formación e Orientación Laboral
Curso

Operacións Auxiliares de Xestión de Tesouraría

1º Xestión Administrativa.  Operacións Auxiliares de Xestión d...
Curso

Tratamento informático da Información

1º Xestión Administrativa. Tratamento informático da Información
Curso

Operacións Administrativas da Compravenda

1º Xestión Administrativa.  Operacións Administrativas da Comp...
Curso

English

CFGM - English
Curso

Técnica Contable

1º Xestión Administrativa. Técnica contable. 
Curso

Empresa na aula

2º Xestión Administrativa. Empresa na aula
Curso

Tratamento da documentación contable

2º Xestión Administrativa. Tratamento da documentación contable
Curso

Operacións Administrativas de recursos humanos

2º Xestión Administrativa. Operacións Administrativas de recursos h...
Curso

Empresa e administración

2º Xestión Administrativa. Empresa e administración
Curso

Comunicación empresarial e atención á clientela

2º Xestión Administrativa. Comunicación empresarial e atención...
Curso

Comunicación e Sociedade I

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Comunicación e ...
Curso

Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Equipamentos El...
Curso

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Técníco básico e Informática e Comunicacións. Montaxe e Mantem...
Curso

Operaciones Auxiliares para la Configuración e a Explotación

El módulo “Operaciones auxiliares para la configuración y la explot...
Curso

Comunicación e Sociedade II - 2º INFORMÁTICA

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Comunicación e ...
Curso

Instalación e Mantemento de Redes de Transmisión de Datos

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Instalación e M...
Curso

Ciencias Aplicadas I

Técnico básico en Informática e Comunicacións. Ciencias Aplica...
Curso

Ciencias Aplicadas II

Ciencias Aplicadas II para los grupos de Servicios Administrativos ...
Curso